Quản trị thông minh
Làm thế nào để đo lường mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp
Trong vài năm gần đây, chuyển đổi số là khái niệm khá phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực. Bất kỳ công ty nào muốn tồn tại và phát...
Biểu đồ histogram là gì? Ý nghĩa của biểu đồ histogram trong cải tiến chất lượng
Các bước để chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất
5 bước triển khai Kaizen 5S để hướng tới hiệu quả nơi làm việc

ITG TECHONOGY

Giải pháp Nhà máy thông minh được ứng dụng thành công tại nhiều doanh nghiệp lớn
3S iFACTORY 3S iFACTORY là bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện có sự kết hợp giữa tầng IT (công nghệ thông tin) và tầng OT (là công nghệ vận hành). Đồng thời, giải pháp cũng ứng dụng những công nghệ tiên tiến hiện nay (như IIoT, AI, Big data), giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm các chi phí vận hành và cải thiện tiến độ giao hàng.

itgvietnam.com

Hoạch định năng lực sản xuất với sự kết hợp của hệ thống ERP & MES
Những ứng dụng của công nghệ 4.0 vào sản xuất thông minh
Dữ liệu: Bài toán đau đầu của mọi nhà quản lý sản xuất
Vai trò của Six Sigma trong nền công nghiệp 4.0
Quy tắc 4M trong sản xuất và phương pháp áp dụng hiệu quả 4M
Tại sao truy xuất nguồn gốc lại quan trọng trong sản xuất?
OEE là gì? Nguyên nhân làm giảm hiệu quả OEE trong sản xuất
Quy trình triển khai phần mềm MES trong thực tế
Hệ thống điều hành thực thi sản xuất MES – hiện thực hóa giấc mơ xây dựng nhà máy thông minh
Tại sao khái niệm Kaizen lại gắn với Toyota?
Xem Thêm

Bài đang hot