Nhà cung cấp giải pháp

Danh sách nhà cung cấp giải pháp tiêu biểu

Siemens là tập đoàn công nghệ và điện tử toàn cầu đại diện cho các thành tựu kỹ thuật, sáng kiến, chất lượng, sự tin cậy và tính quốc tế...

Xem thêm

SAP là một trong những công ty phần mềm lớn nhất thế giới trong cung cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) giúp doanh nghiệp số hóa các quy...

Xem thêm

Advantech là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu phát triển các sản phẩm và giải pháp trên nền tảng nhà máy thông minh (Smart Factory)

Xem thêm

Keyence là công ty dẫn đầu trong việc phát triển và sản xuất các thiết bị kiểm tra và tự động hóa công nghiệp trên toàn thế giới. Sản phẩm...

Xem thêm

QUNIE Coporation là một đơn vị tư vấn kinh doanh thuộc tập đoàn NTT - Một trong những nhà cung cấp dịch vụ CNTT, tư vấn chiến lược công nghệ...

Xem thêm

ITG là đơn vị tiên phong tại Việt Nam cung cấp giải pháp doanh nghiệp thông minh và nhà máy thông minh trên nền tảng một hệ sinh thái ứng...

Xem thêm