DMAIC: 5 giai đoạn của phương pháp Six Sigma

18/06/2020
Mục lục

Nội dung bài viết

Six Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê với mục đích giảm thiểu tỷ lệ sai sót đến mức hoàn hảo nhất bằng cách xác định và loại trừ các nguyên nhân gốc trong các quy trình. Hệ phương pháp Six Sigma dựa trên tiến trình mang tên DMAIC: Define (Xác Định), Measure (Đo Lường), Analyze (Phân Tích), Improve (Cải Tiến) và Control (Kiểm Soát).

DMAIC

Thực tế cho thấy thành công của một công ty phụ thuộc chủ yếu vào những nỗ lực liên tục để đạt được các quy trình sản xuất ổn định. Quá trình cải tiến liên tục rất cần được đo lường để dựa vào đó doanh nghiệp có thể nhìn thấy những điểm cần phải cải thiện hơn nữa thông quá các báo cáo phân tích số liệu.

>>> Đọc thêm: Six sigma là gì? Tại sao doanh nghiệp có thể tiết kiệm hàng tỷ USD nhờ Six Sigma

Six Sigma được sử dụng để thiết lập hệ thống và quy trình bao gồm các số liệu có thể đo lường được trong sản xuất, dịch vụ, quy trình tài chính,… Nhờ phương pháp này, doanh nghiệp có thể xác định dự án sản xuất nào phù hợp nhất với chiến lược kinh doanh đã được đề ra của họ. Khi một dự án hoặc mục tiêu được xác định, doanh nghiệp cần thực hiện quy trình Six Sigma đúng và đủ theo năm giai đoạn: Define (Xác Định), Measure (Đo Lường), Analyze (Phân Tích), Improve (Cải Tiến) và Control (Kiểm Soát).

phương pháp Six Sigma / DMAIC

Đối với mỗi giai đoạn trong chu trình DMAIC trong phương pháp Six Sigma, mục tiêu và cách thức thực hiện chúng đều được xác định rõ ràng. Cụ thể như sau:

Giai đoạnCâu hỏi cần trả lờiNội dung triển khaiPhương thức triển khai
Xác định (Define)Vấn đề tồn tại trong quy trình sản xuất là gì? 

Phạm vi ảnh hưởng của vấn đề đó là gì?

Giai đoạn này nhằm xác định vấn đề và lên kế hoạch cho sáng kiến ​​cải tiến tiếp theo.

Đây là giai đoạn mà phạm vi của các hoạt động cải tiến được hoạch định rõ. Doanh nghiệp nên bắt đầu với việc cố gắng giải quyết từng vấn đề nhỏ thay vì tập trung giải quyết một vấn đề lớn ngay lúc ban đầu.  

Sơ đồ chuỗi giá trị – Value Stream MappingProcess Flowchart,Ma trận/nhân quả – Cause & Effect MatrixVoice of the Customer…
Đo lường (Measure)Chúng ta sẽ làm thế nào với các quy trình hiện tại? 

Quá trình nào là quá trình cần phải cải tiến?

Các hoạt động chính trong là thu thập dữ liệu từ quy trình và đánh giá được chất lượng tại thời điểm đánh giá. Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này, các phép đo phải đảm bảo tính chính xácLưu đồ quá trình; Ma trận nhân – quả.
Phân tích (Analyze)Giai đoạn nào trong quá trình có vấn đề ở thời điểm hiện tại? 

Nguyên nhân của vấn đề đó là gì?

Giai đoạn này nhằm mục đích nghiên cứu quy trình kinh doanh và dữ liệu được tạo ra để hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. 

Trong giai đoạn này, doanh nghiệp cần phân tích quy trình để xác định các cách để loại bỏ khoảng cách giữa hiệu suất hiện tại và mục tiêu mong muốn.

5 Why; biểu đồ phân tán; phân tích phương sai (ANOVA); hoàn thành bảng FMEA.
Cải tiến (Improve)Cần làm gì để cải thiện quy trình?Giai đoạn này tìm kiếm và xác định các hành động cải tiến có thể thực hiện, kiểm tra  và hoàn thiện kế hoạch hành động đó dựa trên các nguyên nhân gốc được xác định.Sơ đồ quá trình; Phân tích năng lực quá trình; Thiết kế thử nghiệm (DOE).
Kiểm soát (Control)Làm thế nào để doanh nghiệp theo dõi hiệu suất của quy trình mới và được cải thiện?Giai đoạn này được thực hiện nhằm đảm bảo toàn diện kế hoạch hành động cải tiến, thiết lập các phương thức kiểm soát để giám sát hệ thống và duy trì lợi nhuận. Doanh nghiệp phải thực hiện các giải pháp và chuyển các quy trình cải tiến mới cho các nhóm, bộ phận sản xuất trong thực tế. Lưu đồ quá trình với các mốc kiểm soát; Các biểu đồ kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC); Các phiếu kiểm tra (Check sheets).

>>> Đọc thêm: Công thức tính 6 Sigma mà doanh nghiệp nào cũng cần biết

phương pháp Six Sigma / DMAIC

Kết

Phương pháp Six Sigma chỉ là một trong nhiều công cụ hạn chế khiếm khuyết, nâng cao hiệu suất sản xuất trong doanh nghiệp. Nhưng đây là phương pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn vì nó dựa trên dữ liệu đáng tin cậy và có kiểm chứng qua thực tế.

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng