TQM là viết tắt của từ gì?

TQM là hệ thống quản lý chất lượng toàn diện, dựa vào sự tham gia của tất cả thành viên của tổ chức, nhằm đạt tới sự thành công lâu dài nhờ thỏa mãn...

Vai trò của Just in Time trong triển khai phương pháp Six Sigma

Just in Time (JIT) hiện là một trong những phương thức quản trị sản xuất hiệu quả thay vì chỉ dừng lại là một khái niệm. Các chỉ số do phương thức JIT mang...

IoT và AI: Sự kết hợp hoàn hảo

IoT đang thay đổi thế giới nói chung và ngành sản xuất nói riêng hiện nay. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, vẫn còn tồn tại những rào cản khiến IoT không thể...

ERP 4.0: Thành tố không thể thiếu của nền tảng sản xuất 4.0

Vai trò quan trọng Hệ thống hoạch định doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình nâng cao hiệu suất và chất lượng sản xuất kinh doanh quan trọng như thế nào là điều không...

Tự động hóa nằm ở đâu trong lộ trình triển khai nhà máy thông...

Tự động hóa là thành phần tối quan trọng trong quá trình triển khai vận hành và sản xuất trong một nhà máy thông minh. Tuy nhiên, trong lộ trình xây dựng, hệ thống...

Khi nào thì doanh nghiệp cần phần mềm BI?

Phần mềm báo cáo quản trị thông minh (BI) cho phép doanh nghiệp đưa ra được các quyết định đúng đắn không phải dựa trên một vài thông tin ngắn ngủi mà là một...
PLC là gì

Phân biệt SCADA với PLC và IOT

Trong triển khai nhà máy thông minh, các khái niệm như SCADA, PLC và IOT xuất hiện rất phổ biến. Vậy chúng được hiểu là gì và có vai trò như thế nào trong...

Cải thiện quy trình TPM với công nghệ 4.0

Ngày nay, mọi phương pháp hay quy trình được sử dụng trong doanh nghiệp đều được nâng cao giá trị bởi sự hỗ trợ của các nền tảng công nghệ 4.0. Chúng là chất...

Định hình giải pháp ERP 4.0

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh mà cụ thể là ứng dụng ERP. Tuy nhiên trong thời đại công nghiệp 4.0 đang...

Machine Learning là gì? Ứng dụng của nó trong doanh nghiệp sản xuất

Machine Learning là gì là thắc mắc thường trực của các nhà quản trị sản xuất trên toàn cầu ngày nay. Chúng được nhắc đến rất thường xuyên trong quá trình chuyển đổi cách...

TIN NỔI BẬT