Hoạch định năng lực sản xuất với sự kết hợp của hệ thống ERP & MES

26/07/2021

Hoạch định năng lực sản xuất là yếu tố tạo lên thành công của doanh nghiệp. Việc thiếu kế hoạch có thể gây ra hỗn loạn trong tổ chức. Để các nhà sản xuất phát huy hết tiềm năng của mình, điều cần thiết là các doanh nghiệp phải thực hiện các bước cần thiết để có những kế hoạch thực tế và khả thi được xây dựng cho tương lai gần và dài hạn

Hoạch định năng lực sản xuất – Capacity Planning là gì?

Hoạch định năng lực sản xuất – Capacity Planning là quá trình xác định năng lực sản xuất cần thiết để đáp ứng yêu cầu trong sản xuất và vận hành trong nhà máy. Đây là khâu quan trọng trước khi doanh nghiệp tiến hành lập kế hoạch sản xuất. 

>>>Đọc thêm: “Ông lớn” ngành gia dụng Việt Nam Sunhouse triển khai giải pháp nhà máy thông minh

Ba bước lập kế hoạch năng lực sản xuất

  1. Xác định yêu cầu 

Bước đầu tiên của việc lập kế hoạch công suất là xác định xem cần bao nhiêu công suất để đáp ứng nhu cầu. Yêu cầu về năng lực được quyết định bởi kế hoạch sản xuất, tiến độ sản xuất tổng thể hoặc kế hoạch nguyên vật liệu chi tiết. Các tín hiệu nhu cầu này sẽ cho biết có bao nhiêu mặt hàng phải được sản xuất và điều này có thể được sử dụng để xác định bao nhiêu công suất sẽ được yêu cầu để sản xuất các mặt hàng. 

Ở bước này, doanh nghiệp có thể tổ chức khối lượng công việc bằng cách xác định những nguồn lực nào cần thiết để hoàn thành công việc, và mức độ sử dụng năng lực của từng nguồn lực. Trong các bước tiếp theo, điều này sẽ được so sánh với năng lực hiện có của cơ sở sản xuất để xác định xem nó có thể đáp ứng thành công nhu cầu hay không. 

  1. Phân tích năng lực hiện tại

Các doanh nghiệp xem xét chuyên sâu về tiến độ sản xuất hiện tại của mình để đánh giá năng lực. Họ phân tích từng khối lượng công việc và toàn bộ hệ thống, theo các bước sau:

  • Phân tích hiệu suất của các nguồn lực bằng cách so sánh kết quả đầu ra được dự đoán và thực tế.
  • Kiểm tra việc sử dụng các tài nguyên khác nhau của hệ thống.
  • Hãy xem việc sử dụng tài nguyên cho từng loại công việc hoặc hạng mục và giải mã những người nào là người sử dụng chính của từng loại tài nguyên.
  • Xác định nơi mỗi khối lượng công việc dành thời gian của nó. Điều này cung cấp thông tin chi tiết về tài nguyên nào chiếm phần lớn thời gian phản hồi cho mỗi khối lượng công việc.

Phân tích năng lực hiện tại là điều cần thiết để có hiểu biết thực tế về năng lực mà có thể sử dụng. Điều này sẽ cho phép lập các kế hoạch sản xuất chính xác và khả thi và xác định các lĩnh vực cải tiến tiềm năng. 

  1. Lập kế hoạch cho tương lai

Cuối cùng, sau khi phân tích năng lực hiện tại, phải lập kế hoạch cho tương lai. Lập một kế hoạch năng lực cho tương lai sẽ cho phép xác định các điểm nghẽn về năng lực tiềm ẩn để ngăn chặn việc áp đảo hệ thống sản xuất. Việc sử dụng các kịch bản ‘What-If’ có thể được sử dụng để kết hợp dự báo nhu cầu với nhu cầu thực tế nhằm tạo ra kế hoạch và lịch trình sản xuất tối ưu nhất và có đủ thời gian để giải quyết các vấn đề trước khi chúng phát sinh.

Tùy thuộc vào yêu cầu về cơ sở vật chất và công suất, điều này có thể bao gồm thêm giờ làm thêm, tăng ca, cải tiến quy trình sản xuất hoặc thậm chí đầu tư vào máy móc bổ sung. 

Lập kế hoạch năng lực là sự chuẩn bị tốt nhất cho sự phát triển doanh nghiệp trong tương lai

Ba bước này trong lập kế hoạch năng lực giúp tổ chức chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai. Cấu hình dung lượng tối ưu đảm bảo đáp ứng ngày giao hàng đã thỏa thuận trong khi chỉ mua những điều cần để hoàn thành công việc. Lập kế hoạch năng lực tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình sản xuất và cung cấp cho công ty cơ hội để tối ưu hóa quy trình sản xuất của mình và sẵn sàng cho tương lai.

 Tuy nhiên không thể lập kế hoạch đầy đủ nếu dữ liệu không chính xác hoặc không cập nhật. Ví dụ, một hệ thống dự báo phải có lịch sử bán hàng chính xác, và đối với các yêu cầu phân phối, một hệ thống lập kế hoạch phải có số dư hàng tồn kho chính xác. Hơn nữa, một hệ thống hoạch định năng lực sản xuất đòi hỏi công suất nhà máy và thông tin cấu trúc sản phẩm chính xác. Tất cả dữ liệu này có thể được quản lý chính xác bằng hệ thống ERP tích hợp với hệ thống MES, cho phép thực hiện kế hoạch nhu cầu và năng lực hoàn hảo.

Hệ thống ERP được trang bị các tính năng thiết thực, phù hợp với đặc thù sản xuất

Hệ thống lập kế hoạch chuỗi cung ứng có nhiều hình thức phân phối: độc lập hoặc tích hợp vào hệ thống ERP. Các quy trình có hệ thống cộng với việc có dữ liệu chính xác từ hệ thống có thể hỗ trợ việc dự báo và lập kế hoạch sản xuất trong những tuần tới, điều này cũng sẽ giúp giảm thiểu hoặc giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn.
Việc có dữ liệu động có thể thay đổi chẳng hạn như kho thành phẩm, sản phẩm trung gian (WIP) và nguyên liệu thô, có thể giúp các nhà sản xuất quản lý nhu cầu và hoạch định công suất của họ. Các số liệu thống kê hữu ích khác bao gồm nhu cầu bán hàng, thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch và khả năng cung cấp tài nguyên.

Hệ thống lập kế hoạch cũng sẽ cần được cập nhật định kỳ với các thông tin tĩnh. Điều này có thể bao gồm các yêu cầu về thành phần đối với các sản phẩm, quy trình khác nhau, nhà kho mới hoặc các phương án vận chuyển và tài nguyên nhà máy mới với các tính năng vận hành của chúng.

Thay vì có một phần mềm chuỗi cung ứng độc lập, một hệ thống ERP tích hợp với phần mềm MES sẽ cung cấp các chức năng kinh doanh cơ bản và có thể được sử dụng bởi một loạt các phòng ban. Do đó, dữ liệu kinh doanh trong hệ thống sẽ luôn được cập nhật và chính xác. 

Sự tích hợp giữa ERP và MES có thể được sử dụng để thực hiện các chiến lược tinh gọn và linh hoạt vì nó giúp quản lý và giám sát hàng tồn kho theo những cách khác nhau, cũng như giúp dự báo và lập kế hoạch. Nó giúp lập kế hoạch nhu cầu và năng lực ở mọi cấp độ và là một công cụ tuyệt vời cho các nhà hoạch định và ra quyết định. Ngoài ra, không có gì tệ hơn việc cố gắng thực hiện một chiến lược mới mà không có số liệu chính xác, cập nhật cho hàng tồn kho.

Bạn muốn chuyên gia tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì? Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng