Sản xuất thông minh
Top 4 xu hướng phát triển ngành bao bì Việt Nam hiện nay
Chuyển đổi số và đảm bảo tính bền vững được xem là hai định hướng phát triển ngành bao bì chính trong thời gian tới. Dưới sự tác động của...
Chuyển đổi số thay đổi trải nghiệm khách hàng trong doanh nghiệp bán lẻ như thế nào?
Sự khác biệt giữa AMR và AGV
Mass Customization (Tùy chỉnh đại chúng) và sự phát triển của các nhà máy trong tương lai

ITG TECHONOGY

Giải pháp Nhà máy thông minh được ứng dụng thành công tại nhiều doanh nghiệp lớn
3S iFACTORY 3S iFACTORY là bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện có sự kết hợp giữa tầng IT (công nghệ thông tin) và tầng OT (là công nghệ vận hành). Đồng thời, giải pháp cũng ứng dụng những công nghệ tiên tiến hiện nay (như IIoT, AI, Big data), giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm các chi phí vận hành và cải thiện tiến độ giao hàng.

itgvietnam.com

Đột phá hoạt động lấy hàng trong kho với Công nghệ G2P – Good to person
Smart Camera – “Đôi mắt vàng” trong môi trường sản xuất 
Biến metaverse sản xuất công nghiệp thành hiện thực
Làm thế nào để chuyển đổi số trong sản xuất?
Bảo trì dự đoán và bảo trì theo kế hoạch: Sự khác biệt cơ bản 
Chăm sóc sức khỏe trực tuyến – giải pháp thông minh thời đại dịch
Xem Thêm