Tại sao khái niệm Kaizen lại gắn với Toyota?

Kaizen – Cải tiến liên tục là một phương pháp được sử dụng rộng rãi trong nhiều công ty để cải thiện hiệu quả...

Định hướng nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4?

Đảm bảo nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thời điểm hiện tại luôn là thách thức đối...

Xu hướng phát triển giải pháp Nhà máy thông minh năm 2021

Năm 2021 đã bắt đầu, mở ra nhiều thách thức cũng như các cơ hội đối với các doanh nghiệp trên toàn cầu. Đặc...

công nghệ 4.0 là gì ? Công nghệ này thay thế con người như...

Thời gian gần đây, cụm từ "Công nghệ 4.0" ám chỉ một sự thay đổi lớn về cách thế giới vận hành dựa trên...

Vai trò của Just in Time trong triển khai phương pháp Six Sigma

Just in Time (JIT) hiện là một trong những phương thức quản trị sản xuất hiệu quả thay vì chỉ dừng lại là một...

Tự động hóa nằm ở đâu trong lộ trình triển khai nhà máy thông...

Tự động hóa là thành phần tối quan trọng trong quá trình triển khai vận hành và sản xuất trong một nhà máy thông...

Cải tiến liên tục – chìa khóa thành công của quản trị sản xuất

Quản trị sản xuất thành công là điều không bao giờ là dễ dàng trong bất kỳ doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nào. Tuy...

Thách thức khi triển khai mô hình TQM ở Việt Nam

Ngày nay, mô hình quản lý chất lượng toàn diện gọi tắt là TQM được nhiều nước trên thế giới đánh giá là một...

Case Study tiêu biểu về sản xuất thông minh trên thế giới

Sản xuất thông minh là một quy trình sử dụng máy móc kết nối Internet để giám sát quá trình sản xuất tổng thể...

Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong cách mạng 4.0

Trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều quốc...