Phần mềm MES

Phần mềm MES hỗ trợ doanh nghiệp dược trong đại dịch Covid-19 như thế...

Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên Covid-19 hoành hành và ảnh hưởng lớn tới mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội trên toàn thế giới. Tuy nhiên,...

Hệ thống điều hành và thực thi sản xuất MES – Yếu tố quan...

MES đóng vai trò quan trọng nhất trong bộ giải pháp nhà máy thông minh bởi lẽ đây là nhân tố trụ cột kiến tạo nên việc gia tăng năng suất và hiệu quả...

TIN NỔI BẬT

TẶNG BẠN CUỐN EBOOK CẨM NANG QUẢN TRỊ KHO HÀNG HIỆU QUẢ
  • Phương pháp quy hoạch kho hàng khoa học, dễ thấy - dễ lấy.
  • Thiết lập được quy trình nhập - xuất kho một cách hiệu quả.
  • Cách thức quản trị kho để hạn chế thất thoát tối đa.
  • Các công nghệ mới nhất trong quản trị kho hiện đại.
  • Và những kinh nghiệm quản trị kho 4.0 ứng dụng thực tế qua những Case Study điển hình trong lĩnh vực sản xuất.